Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Fizetés, szállítás

TERMÉKEK,ÁRAK

A webshopban megtalálható legtöbb terméket megrendelheti online. A termék ismertetőjénél megtalálja a termék űrtartalmát/méretét/kiszerelését és árát is, amely az ÁFÁ-t is magában foglalja, a szállítási költséget nem. A minimum rendelési érték nincs. A webshopból való vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai az Ügyfelet terhelik. A da99.hu-nak jogában áll, bizonyos akciók folyamán, adott terméket akciós áron, csak bizonyos feltételek teljesítéséhez kötni.
Amennyiben a megrendelő a feltételeket nem teljesíti, nem jogosult a kedvezményes ár igénybevételére. A da99.hu a webshopon megadott árak változásának jogát fenntartja. Amennyiben a megrendelt termék webshopon jelzett ára nem felel meg a valóságnak (pl: adminisztrációs hiba), úgy a megrendelőt arról értesíti. A megrendelőnek joga van a megrendelést visszamondani, amennyiben az ár eltérés számára nem elfogadható. A ténylegesen fizetendő ár, a megrendelés szóbeli vagy írásbeli visszaigazolásakor megadott ár. A Webshopon lakossági és úgynevezett professzionális termékek is találhatók. Bizonyos professzionális termékek értékesítését a da99.hu feltételekhez kötheti (pl. tanfolyam, szakvizsga, stb. megléte). Bizonyos professzionális termékekre a da99.hu a Szakmai regisztrációval rendelkező Ügyfelek részére kedvezményesebb árat biztosít (szakmai ár).

MEGRENDELÉS,A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE


Kérjük az Ügyfelet, hogy a kiválasztott termékeket helyezze a kosarába. A kosár tartalmát szabadon változtathatja. Kérjük, ellenőrizze a kosárba helyezett termékeket és annak árait is. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" az Ügyfél elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli. A bevitt adatokat a megrendeléskor is, azok elküldése előtt javíthatja az Ügyfél. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már nem javíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja.  A da99.hu a 2001 évi CVIII. törvény 5.§.(2) bekezdése b.) pontja értelmében a szerződést nem tekinti írásba foglaltnak, a szerződéseket nem iktatja és ennek okán írott, visszanézhető szerződést nem tárol. Megrendeléseket a hét minden napján, egész nap (0- 24 óra) fogadja rendszerünk, azok feldolgozása, a rendelés leadását követő munkanapon az ÁSZF I. bekezdésében feltüntetett nyitvatartási időben történik meg.  Az elküldött, kiválasztott termékekkel megrakott kosár (megrendelés) megérkezését a webshop vásárlást támogató rendszer automatikusan, elektronikus levél útján vissza jelzi. A visszajelzés még nem jelenti a megrendelés elfogadását. Ezt követően a da99.hu vevőszolgálati munkatársa az Ügyfelet telefonon vagy e-mail-ben megkeresi az esetleges szállítás időpontjának megerősítése, a megrendelt termék ellenértéke pontosítása, valamint a termékek esetleges készlethiányára vonatkozó információk miatt. A visszaigazolás megtörténtével (azaz, ha a telefonbeszélgetés, vagy e-mail váltás megtörtént), az Ügyfél (illetve az Ügyfél által képviselt szervezet) és cégünk között létrejön a szerződés, figyelemmel a 2013 évi V. törvény  (Ptk) 6:69.§.(1) bekezdés azon rendelkezésére, miszerint a szerződés akkor jön létre, amikor az elfogadó nyilatkozat hatályossá válik.
Amennyiben a da99.hu 2 munkanapon  belül a megrendelést a fentiek szerinti formában nem igazolja vissza, a vevő mentesül az ajánlat kötöttség alól, a szerződés a felek között nem jön létre A 2001. évi CVIII. törvény 5.§.(2) bekezdés c.) pont  szerint az adatátviteli hibák azonosításához és kijavításához a társaság megfelelő informatikai háttérrel rendelkezik, biztonságos adatkapcsolatokat használ ( HTTPS )
Az Ügyfél a da99.hu ügyfélszolgálatán kérheti megrendelése módosítását, adatbeviteli hibák kijavítását megrendelése visszaigazolásáig. A visszaigazolás megtörténte után nincs lehetőség az adatok javítására.

  A SZERZŐDÉS NYELVE,AZ ALKALMAZANDÓ JOGA 


A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó.
Az ár megfizetése
A termék ellenértékét minden esetben a da99.hu által kiállított számla ellenében kell megfizetni. A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg az Ügyfél. A fizetés történhet készpénzben a házhozszállításkor (utánvét), előre utalással vagy bankkártyával. Készpénzes fizetés esetén utánvéti díjat számolunk fel, átutalással történő fizetés esetén az esetleges utalási költség az Ügyfelet terheli (Banki szolgáltatója szerinti kondíciók szerint). (Részleteket lásd a Szállítási díjak menüpontban)

  Amennyiben lehetséges, a „Kosár” automatikusan kiszámolja és tájékoztatja az Ügyfelet a szállítási díjról a megrendelés elküldése előtt. Bizonyos esetekben, mint pl. több túl-méretes termék egyidejű rendelése esetén a rendszer nem tudja automatikusan meghatározni a legkedvezőbb szállítási díjat - erre a rendszer felhívja az Ügyfél figyelmét, a szállítási díjat a da99.hu ügyfélszolgálata fogja meghatározni és visszaigazolni az Ügyfélnek.

  Az Ügyfélnek regisztráció és vásárlás megkezdése előtt is lehetősége van a szállítási díj előzetes megtudására. A webshopon minden termék mellett az "[Szállítási díj: xxx]" gombra kattintva megtudhatja, az adott termék súlyát illetve szállítási díj kategóriáját.

A HÁZHOZSZÁLLÍTÁS LÉTREJÖTTE


A szállítás teljesítéséhez szükséges szállítási címet és az átvételre alkalmas időpontot (időhatárokat) a megrendeléskor jelezheti az Ügyfél, a megjegyzés rovatnál. A beérkezett megrendeléseket 2 munkanapon belül a da99.hu visszaigazolja. A szállítás teljesítéséhez szükséges magyarországi szállítási címet és az átvételre alkalmas időpontot (időhatárokat) a megrendeléskor az Ügyfél választhatja meg. Külföldi címre szállítandó megrendelést, csak a Felek közti külön megállapodás útján teljesít a da99.hu. A szállítás időpontját a da99.hu a visszaigazolás során közli a megrendelővel. Amennyiben a szállítási határidő az Ügyfél számára nem elfogadható, minden kötöttség és költség nélkül visszamondhatja a rendelést.

Készlethiánnyal kapcsolatos kitételek
Amennyiben a megrendelt termékek vagy azok egy része nem áll a da99.hu raktárkészletében, a da99.hu a visszaigazolás folyamán az Ügyfélnek jelzi, és az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelést visszamondani illetve egyedi feltételeket kötni vagy a megrendelést módosítani.

  ELÁLLÁS JOGA, TERMÉK VISSZAVÉTELE

  • A távollevők között létrejött szerződésekről  szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet , a 2013. évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv ( Ptk ) értelmében az Ügyfél a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A már kiszámlázott termék tekintetében a Számvitelről szóló  2000 évi C. törvényelőírásai értelmében a számla vagy nyugta vissza küldése is szükséges. Az Ügyfél az elállás jogát a szerződés megkötésének napjától a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó elállási jogát egyértelmű nyilatkozatával a da99.hu ügyfélszolgálatán,telefonon vagy postán küldött nyilatkozatával gyakorolhatja. Jelen tájékoztató hiányában jogosult Felhasználó 1 év elteltéig gyakorolni az elállási jogát.
• AZ ELÁLLÁSI JOG NEM ILLETI MEG A VÁLLALKOZÁST, AZAZ AZ OLYAN SZEMÉLYT, AKI A SZAKMÁJA, ÖNÁLLÓ FOGLALKOZÁSA VAGY ÜZLETI TEVÉKENYSÉGE KÖRÉBEN JÁR EL. • Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ügyfél, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.
• A termék visszaküldésének költségét az Ügyfélnek kell viselnie, a da99.hu nem vállalta e költség viselését. Elállás esetén a da99.hu legkésőbb 14 napon belül fizeti vissza a fogyasztó / Ügyfél/ által kifizetett teljes összeget.
• Az elállási jog gyakorlása esetén az Ügyfelet a termék visszajuttatásának költségén kívül más költség nem terheli, da99.hu azonban követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését, valamint a  nem rendeltetésszerű használatból eredő anyagi kár megtérítését.
• Nem illeti meg az elállási jog az Ügyfelet olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet az Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.
• Az Ügyfél szintén nem gyakorolhatja az elállási jogát:
• olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
• olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

• Gyorsan romló élelmiszerek illetve természetüknél fogva (higiéniai vagy egészségügyi okokból) vissza nem szolgáltatható termékek (például golyósdezodor, fogkefe, fehérnemű, masszázsolaj, szexuális segédeszköz, kozmetikumok, étrendkiegészítők) esetén.
• Da99.hu a termék visszaérkezését követően a fenti jogszabályok értelmében haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a kifizetett összeget az Ügyfél részére.
• A visszatérítés során az alkalmazott fizetési mód az banki átutalás. • Az Ügyfél köteles az árukat indokolatlan késedelem nélkül, de a szerződéstől való elállására vonatkozó értesítés da99.hu részére történő megküldésétől számított 14 napnál semmiféleképpen sem később visszaküldeni vagy da99.hu címen leadni.
• Az Ügyfél akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

• Az Ügyfél kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Da99.hu vállalta e költség viselését. A Da99.hu-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.
• Az Ügyfél kizárólag akkor vonható felelősségre az árukban bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az az áruk jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükségestől eltérő kezelés miatt következett be.
• A visszatérítést a Da99.hu mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy az Ügyfél bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
• Amennyiben a Felhasználó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Da99.hu elérhetőségeinek valamelyikén írásban (akár a mellékelt adatlap segítségével), vagy telefonon. Postai úton írásban történő jelzés alkalmával a postára adás időpontját vesszük figyelembe, telefonon történő jelzés alkalmával pedig a telefonon történő jelzését. Postai úton történő jelzés esetén ajánlott küldeményként, csomagként való jelzést fogad el Da99.hu. A megrendelt terméket postai úton, futárszolgálat segítségével vagy személyesen leadva a székhelyen juttathatja vissza az Ügyfél a Da99.hu részére.
• Az Ügyfélnek kiemelten ügyelni kell a termék rendeltetésszerű használatára, ugyanis a nem rendeltetésszerű használatából eredő károknak megtérítése az Ügyfelet terheli! A termék visszaérkezését követő 14 napon belül az Ügyfél által megadott bankszámlaszámra visszatéríti a Da99.hu a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.   PANASZKEZELÉS


      Az Ügyfél egyéb panaszával is megkeresheti Da99.hu-t a jelen Szabályzatban található elérhetőségeken.
Cégünk mindent megtesz annak érdekében, hogy a vásárlóinkat szerződésszerűen, gyorsan, pontosan és szakszerűen szolgáljuk ki. Panasz esetén telefonon előre egyeztetett időpontban rendelkezésre állunk.

  E-mail címünkön:  info@da99.hu  Ha a panaszt a vevő teljes megelégedésére  nem tudjuk rendezni, akkor a vevő a GYMSKIK békéltető testülethez fordulhat. Elérhetőség: Tel: 96/520-217 Fax: 96/520-218 bekeltetotestulet@gymskik.hu

  A fogyasztó lakóhelye szerinti békéltető testületek elérhetősége:  www.fogyasztovedelem.kormany.hu

  A Da99.hu az Európai Parlament és Tanács 524/2013/EU rendelet 14.cikk (2) bekezdése szerinti online vitarendezési platformot nem működtet.

        JÓTÁLLÁS

  A Da99.hu termékeire vonatkozóan  a  2013. évi V. törvény ( Ptk) és a 45/2014.(II.26.) Kormány rendeletben  /annak 3. számú mellékletében is részletezett módon és formában/  jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

  A jótállás időtartama (a jótállási idő): a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Da99.hu vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjától számított 1 év.

  Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát:

• szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Da99.hu, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza).

• rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása
• helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
• elemi kár, természeti csapás okozta

  Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
• elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Da99.hu a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
• ha a Da99.hu a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél - választása szerint - a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Da99.hu költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

  Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 3 munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Da99.hu köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

  A kijavítást vagy kicserélést - a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Da99.hu- nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

  A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

  Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

    A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Da99.hu-t terhelik.

  A Da99.hu a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

  Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

  A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő - így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési - jogainak érvényesítését.

      KELLÉKSZAVATOSSÁG

A 2013 évi V. törvény és a 45/2014(II.26.) Kormány rendelet 3. számú melléklet

  Milyen esetben élhet az Ügyfél a kellékszavatossági jogával?
Az Ügyfél web shopot üzemeltető Da99.hul szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a 2003. évi V. törvénnyel kihirdetett Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

  Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet a kellékszavatossági igénye alapján? Az Ügyfél - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: • kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Da99.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.
• Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Da99.hu költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

  Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban az Ügyfél viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Da99.hu adott okot.

  Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél a kellékszavatossági igényét?
Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Az Ügyfél a Da99.hu-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

  Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított 6 hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a webshopot üzemeltető Da99.hu nyújtotta. A teljesítéstől számított 6 hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az Ügyfél által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

      TERMÉKSZAVATOSSÁG

a 2013 évi V. törvény és a 45/2014.(II.26.) Kormányrendelet 3.számú melléklet

    Milyen esetben élhet az Ügyfél a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén az Ügyfél választása szerint - kellékszavatossági vagy

termékszavatossági igényt érvényesíthet.

  Milyen jogok illetik meg az Ügyfelet termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

  Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

  Milyen határidőben érvényesítheti az Ügyfél termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termékgyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

  Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét? Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

  A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

  Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

  SZAVATOSSÁGI IGÉNY ESETÉN TÖRTÉNŐ ELJÁRÁS


  Az Ügyfél és a Da99.hu közötti szerződésben a felek megállapodása a rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára nem térhet el.

  Az Ügyfél kötelessége a szerződés megkötésének bizonyítása (számlával, vagy akár csak nyugtával), figyelemmel a Számvitelről szóló 2000 évi C. törvény vonatkozó előírásaira is.

  A Da99.hu az Ügyfél által nála bejelentett szavatossági igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni.

  A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon az Ügyfél rendelkezésére kell bocsátani.

  Ha a Da99.hu az Ügyfél szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - 5 munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni az Ügyfelet.

  A Da99.hu a jegyzőkönyvet az annak felvételétől számított 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatni.

  A Da99.hu-nak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A társaság ezen túl is mindent megtesz annak érdekében, hogy az Ügyfelek kiszolgálása jogszerű, gyors,pontos és szerződésszerű legyen.

ÁSZF HATÁLYA ÉS ÉRVÉNYESSÉGE


Az Ügyfél elfogadja és önmagára nézve érvényesnek tartja az ÁSZF-et, minden alábbi esetben:

• Webshopból történő vásárlás esetén


  Érvényes: 2020.04.01 -től