Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

 

 

1) A tájékoztató célja

A jelen tájékoztató célja, hogy rögzítse a Banebryter s.r.o t(székhely: 945 01 Komárno, Hradná 168/2 Szlovákia., cégjegyzékszám: 52 916 065, adószám: SK2120328111  ”“ továbbiakban mint Szolgáltató ) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját, valamint biztosítsa az érintett személyek jogainak tiszteletben tartását a személyes adatainak feldolgozása során.
A Szolgáltató a www.da99.hu (továbbiakban mint Webshop) címen webshopot illetve klub regisztárciós felületet üzemeltet, melyen az érdeklődők, látogatók, regisztrálók, vásárlók és hírlevélre jelentkezők és vásárlók személyes adatait kezeli.

2) Adatkezelő megnevezése

Az adatokat a Szolgáltató kezeli:
Név: Banebryter s.r.o
Levelezési cím: 945 01 Komárno, Hradná 168/2 Szlovákia
Székhely: 945 01 Komárno, Hradná 168/2 Szlovákia
Telefonszám: +36 70 602 1875,
E-mail: info@da99.hu

3) Kezelt személyes adatok meghatározása

3.1) Regisztráció
A webshopon történő vásárláshoz, bizonyos termékek nagykereskedelmi vagy professzionális árainak megtekintéséhez és megrendeléséhez felhasználói fiók létrehozása (regisztráció) szükséges. A regisztráció a megrendelésekhez szükséges, így az adatszolgáltatás szerződéskötés előfeltételét képezi.

Adatkezelés célja: a vásárlók azonosítása, vásárlásuk egyszerűsítése, személyre szabott hírlevél eljuttatása.
Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja)
Kezelt adatok: felhasználóinév, e-mail cím, név, számlázási cím (név, cím, adószám), szállítási cím (név, cím), telefonszám, szakma, hírlevélhez való hozzájárulás és ahhoz kapcsolódó érdeklődési körök, regisztrációkor használt számítógép IP címe, regisztráció dátuma,biztonsági kérdések és válaszok. Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (felhasználói fiók törlése az ÁSZ-ben foglaltak szerint) vagy az utolsó bejelentkezéstől számított 1 év.

3.2) Hírlevélre való jelentkezés
A webshopon a látogatóknak lehetőségük van hírlevélre jelentkezni, érdeklődési körük megadásával. Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (Grt. 6.§ (1) és GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja)
Kezelt adatok: e-mail cím, név, jelentkezés dátuma, hírlevélhez való hozzájárulás és ahhoz kapcsolódó érdeklődési körök.
Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozás az ÁSZF-ben foglaltak szerint) illetve ha a hírlevélre jelentkező email címe, telefonszáma megszűnik, hibásan működik, a rendszer automatikusan törli.

3.3) Szakmai kompetencia ellenőrzése
A Szolgáltató bizonyos termékkörök értékesítést, azok professzionális jellege miatt, szakmai végzettség vagy tanfolyam elvégzéshez kötheti. Ilyen termékek értékesítése esetén a Szolgáltató a megkérheti a leendő vásárlót, a feltételek bizonyítására (oklevél vagy bizonyítvány bemutatására).

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja).
Kezelt adatok: bizonyító erejű dokumentum, azonosító szám, kiállítás dátum, annak jellege, információ közlés dátuma.
Adatkezelés időtartama: a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig (felhasználói fiókból való törlés vagy a 3.1 pontban foglalt regisztráció törlése). A Szolgáltató számára emailben megküldött vagy felhasználó fiókból feltöltött dokumentumot a szolgáltató csak annak ellenőrzéséig tárolja, azután azonnal törli a rendszereiből.

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja és Grt. 6.§ (1))
 

3.5) Sütik (cookie)
A webshop a működése során egy vagy több sütit küld a látogató számítógépére. Ezek a sütik szükségesek a Webshop teljes körül üzemeléséhez és a felhasználó kényelmének biztosításához. Más sütik (külső szolgáltatók sütijei), a webshop statisztikai elemzéséhet szükségesek (Google Analytics). A Google Analytics rendszerét arra használjuk, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Az alkalmazott sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani (a rendszer az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik), olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatók, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek - mindezt weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával.

”¢ Rendszer sütik
„COOKIE_GDPRSET”: információkat tárol a látogató süti beállításairól, érvényesége az utolsó beállítás után 365 nap.
„PHPSESSID”: folyamat süti, mely azonosítja a weblapot használó eszközt, lehetővé téve a vásárlást, bejelentkezést és a webshop működését „cap_al”: automatikus bejelentkezés azonosítására szolgál, érvényessége utolsó bejelentkezés + 30nap.

”¢ Statisztikai sütik
„_ga”: A látogatók megkülönböztetését szolgálja, érvényesége 2 év.
„_gid”: A látogatók megkülönböztetését szolgálja, érvényesége 24 óra.
„_gat_gtag_UA_4537172_1”: A statisztikai programot azonosítja, érvényesége 1 perc.
További információkat talál a www.google-analytics.com webcímen.
Az alkalmazott sütik egy részét a webshopra való első belépésekor letilthatja. Az után a „Sütik beállítása” menüpontban utólag is letilthatja és törölheti a sütiket.

3.6) Megrendelések kezelése
A Szolgálató a Webshopon lehetőséget ad az általa forgalmazott termékek megrendelésére. A megrendeléseket és a számlákat a Webshop és az ügyviteli rendszer tárolja az alábbiak szerint:

Adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. (a) pontja) és Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése.
Kezelt adatok: név, szállítási cím, számlázási cím, email cím, telefonszám, megrendelés leadásakor használt internetkapcsolat IP címe, dátum.

Adatkezelés időtartama: Online rendszerben a megrendelések 2 évig vagy a felhasználó által megadott időtartamig kerülnek tárolásra. A számlák a Számviteli törvény 169. § (2) bekezdése szerint 8 évig történnek tárolásra.

3.7) Technikai adatok
A Webshopot kiszolgáló webszerver biztonsági és fejlesztési okokból technikai naplót vezet minden látogatásról, melyben rögzítésre kerülnek a meghívott web címek, a látogató IP címe, böngésző információk. Az adatok 60 nap után automatikusan megsemmisülnek.

4) Adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

4.1) Az adatokat első körben kizárólag a Szolgáltató munkatársai jogosultak megismerni.

4.2) A Szolgáltató az adatokat nem teszi közzé, harmadik fél számára nem teszi elérhetővé (kivéve hatósági megkeresések)

4.3) A Webshop üzemeltetése, rendelés teljesítése esetén külső adatfeldolgozót vehet igénybe. (pl: könyvelő, szállítmányozási cég, informatikai rendszerfejlesztők, pénzügyi szolgáltatók)

4.4) Adatfeldolgozók megnevezése
”¢ Futárszolgálat: DPD Hungary Kft. 11 34 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
”¢ Futárszolgálat: Express One Hungary Kft., 1239 Budapest, Európa út 12.
”¢ Web statisztikai elemzés: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok
”¢ Webhosting: ShopRenter.hu Kft. Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.

5) Adat kezelés, elhelyezés és biztonság

A kezelt adatok elektronikus formában történnek tárolásra a webshopot kiszolgáló serveren, melyet a ShopRenter.hu Kft. (Cím: 4028 Debrecen, Kassai út 129.) üzemeltet illetve a konkrét rendelések és hozzátartozó teljesítési dokumentumok a Szolgáltató üzletében tárolódnak.

A szolgáltató a tőle elvárható módon mindent megtesz a rendszerei, infrastruktúrája és ügyviteli folyamatai biztonságos működőse érdekében, kifejezett tekintettel a személyes adatok védelméért.

6) Adatvédelmi incidensek kezelése

A szolgáltató minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban a Szolgáltató világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli legalább a GDPR 34. cikk (2) bekezdésében foglalt információkat és intézkedéseket.

7) Érintettek jogai

Az értintett
”¢ kérhet tájékoztatás a kezelt személyes adatokról
”¢ kérheti a kezelt adatok törlését, helyesbítését vagy módosítását
”¢ kérheti a személyes adatok korlátozását
”¢ tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

Kérelmeit email-ben az info@da99.hu címen jelentheti.

8) Jogorvoslat

Az Érintett a fentiekhez kapcsolódó kéréseit, illetve közléseit info@da99.hu e-mail címen, 7)

illetve a 945 01 Komárno, Hradná 168/2 Szlovákia postai címen jelezheti a szolgáltató felé. Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során az adatkezelőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért. Ezen felül az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, , személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat. Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.